France

Zbudowaliśmy w Warce nową linię technologiczną i uruchomiliśmy produkcję preparatu o nazwie „BIORUSTER”. Od 20 lat produkt istniał i funkcjonował na rynku polskim pod nazwą handlową „BIORENEX”, który do dnia dzisiejszego ma grupę stałych i przekonanych odbiorców. „BIORUSTER” jest to ten sam produkt co „Biorenex”, wykonywany wg tej samej technologii i receptury. Nowa linia technologiczna umożliwia zwiększenie asortymentu i poprawę jakości produktów.

CO TO SĄ PREPARATY „BIORUSTER” I DO CZEGO SŁUŻĄ?

Preparaty „BIORUSTER”- a ściślej ich zastosowanie, to nowoczesna, skuteczna i jednocześnie całkowicie bezpieczna technologia chemicznego czyszczenia wymienników ciepła z produktów korozji, oraz osadów wytrąconych z wody. Technologia czyszczenia , bez demontażu wymienników, armatury zaporowej i kontrolno- pomiarowej. Technologia bez użycia kwasu solnego. (Więcej)

INNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PREPARATU BIORUSTER

Niezależnie od zastosowania „BIORUSTERA” w budownictwie potwierdziło się zastosowanie w/w preparatu w przemyśle, głównie energetyce, hutnictwie, w zakładach chemicznych i innych gałęziach gospodarki.

Trawienie, mycie i płukanie instalacji wodnych i wymienników:

 • sprężarek, skraplaczy, wtryskarek
 • instalacji chłodzenia sprężarek metanu, tlenu, powietrza , azotu itp. urządzeń
 • wymienników ciepła- płytowych i rurowych i innych
 • podgrzewaczy
 • nagrzewnic

przynosi wymierne efekty w tym ekonomiczne. (Więcej)

PRODUKUJEMY:

 • «BIORUSTER В1» - produkt przeznaczony jest do czyszczenia chemicznego w warunkach cyrkulacji kąpieli w podwyższonej temperaturze 40-50 °C - więcej informacji o produkcie w załączniku obok- w Karcie Charakterystyki Produktu.
 • «BIORUSTER В2» - produkt przeznaczony jest do zastosowania w warunkach gdzie nie ma możliwości podgrzewania roztworu i płukanie odbywa się w warunkach otoczenia /powyżej 10 °C/- preparat zawiera dodatkowo 1% aktywizatora przyśpieszającego proces rozpuszczania osadów- więcej informacji o produkcie w załączniku obok - w Karcie Charakterystyki Produktu.
 • «BIORUSTER S» - produkt o charakterze specjalnym stosowany w szczególnych warunkach gdzie mamy do czynienia z osadmi odpornymi na działanie Biorustera B1 i B2- preparat zawiera dodatkowo 2% aktywizatora przyśpieszającego proces rozpuszczania osadów- więcej informacji o produkcie w załączniku obok - w Karcie Charakterystyki Produktu.
 • «BIORUSTER - OIL» - produkt przewidziany do stosowania w okolicznościach gdzie zachodzi potrzeba płukania, mycia i czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych produktami ropy naftowej i innymi produktami ropopochodnymi- więcej informacji o produkcie w załączniku obok- w Karcie Charakterystyki Produktu i w Technologii Mycia.
 • „NEUTRALIZATOR” - produkt przeznaczony do neutralizowania preparatów Bioruster B1 B2 i S - więcej informacji o produkcie w załączniku obok- w Karcie Charakterystyki Produktu.

OPIS TECHNOLOGII

W zakładkach obok przedstawiamy szczegółowe technologie czyszczenia instalacji:

 • centralnego ogrzewania
 • wymienników ciepła

(Więcej)

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

BIORUSTER pakowany jest w 30 l pojemniki z tworzywa sztucznego odporne na działanie materiałów niebezpiecznych zaliczanych do klasy "materiałów żrących" Może też na życzenie być pakowany w zbiorniki modułowe z atestem od 700 do 3.500 litrów. (Więcej)